Hoppa till huvudinnehåll

Detta är de nya arbetstids- och rörlighetsavtalen

H är får du en kort genomgång av nyheterna i Försvarsmaktens nya kollektivavtal: arbetstidsavtalet och rörlighetsavtalet som börjar gälla 1 januari 2018. Tanken med det nya avtalet är att man ska utgå från hur arbetsgivaren bedriver verksamheten.

De största förändringarna i det nya avtalet är:

Ökad tillgänglighet

Försvarsmakten har i det nya avtalet fått möjlighet till ökad tillgänglighet av sin personal anpassat efter aktuellt behov. Detta då tanken med det nya avtalet är att man ska utgå från hur arbetsgivaren bedriver verksamheten. Den ökade tillgängligheten kommer personalen kompenseras för.

FM-dygn

I den nya lösningen ingår FM dygn som ersätter gamla övningsdygnen och till viss del även insatsdygn. Där har Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna tidigare haft olika syn på tillämpningen.

Förrättningstillägget försvinner – ersätts med:

  • Att restiden kompenseras med 1/175 av din månadslön, vilket motsvarar din timlön.
  • Parterna håller på att ta fram en policy kring när måltidsersättning i samband med särskilda typer av förättningar ska betalas ut.

Förändringar vid resor med egen bil

Den ersättning som tidigare utbetalades vid tjänsteresa med egen bil, utöver Skatteverkets ersättning, kommer att försvinna. Arbetsgivaren kommer istället att hänvisa till hyrbil.

Förändringar vid boende

  • Arbetsgivaren får möjlighet att anvisa boende vid vissa former av ”samlad resa”. Arbetsgivaren ska dock alltid informera om syftet med resan vid lokal samverkan. Det innebär alltså att arbetstagarorganisationerna kan anmäla oenighet.
  • Tillägget du får om du frivilligt sänker boendestandarden vid tjänsteresa är 200 kronor, 400 kr vid anvisat boende.

Hela avtalet

Hela avtalet kan du läsa och hämta hem via länkar på denna sida, i pdf-format.

Frågor?

Vid frågor kring avtalet, kontakta i första hand dina lokala fackliga representanter på din arbetsplats. Kontaktuppgifter hittar du på www.försvarsförbundet.se.

Försvarsförbundet ingår i förhandlingsorganet OFR/S tillsammans med Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna och Vårdförbundet.

Försvarsmaktens nya kollektivavtal

Det nya avtalet i två bilagor. Båda är i PDF-format.

Avtalet börjar gälla 1 januari 2018.