Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsavtal PA 16 avd. 1

P A 16 avdelning 1 omfattar alla statligt anställda. Nyheterna i avtalet gäller dig som är född 1988 eller senare.

Vilka omfattas?

PA 16 gäller från årsskiftet 2015/2016 och omfattar alla statligt anställda. Nyheterna i avtalet gäller däremot endast dem som är födda 1988 och senare. De som är födda 1987 och tidigare lyfts in i det nya pensionsavtalet men de omfattas av samma regler som tidigare.

Avtalet i korthet

  • Nyheterna i pensionsavtalet gäller för anställda födda 1988 eller senare.
  • För de födda 1988 eller senare är den nya pensionsåldern 67 år.
  • För anställda födda före 1988 fortsätter villkoren i PA 16 avd. 2 att gälla, men PA 16 avd. 3 har inarbetats i PA 16 som en egen avdelning.
  • En nyhet är en extra insättning på 1,5 procent av lönen som kan användass för att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.
  • Totalt ger det nya avtalet premier på 6 procent på löner upp till cirka
    37 000 kronor och 31,5 procent på den delen av lönen över ca 37 000 kronor (den delen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp per år).
  • I det gamla avtalet börjar anställda tjäna in tjänstepension vid 23 års ålder. Den gränsen är borttagen i det nya avtalet.

Ladda ner avtalet