Hoppa till huvudinnehåll

Centralt RALS-avtal

D et centrala löneavtalet reglerar lönerna för statligt anställda. Avtalet tecknades 1 oktober 2017 och gäller 3 år framåt.

Avtalet i korthet:

  • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

Myndighetsanpassade RALS-avtal

Avtalet är tecknat på central nivå. Därefter ska varje myndighet ta fram egna myndighetsanpassade samverkansavtal. För att läsa mer om vad som gäller för dig kan du gå vidare här och klicka dig in på rätt myndighet.