Hoppa till huvudinnehåll

Avtal om samverkan för framtiden

A vtalet handlar om hur arbetstagarna och arbetsgivaren ska samarbeta på arbetsplatsen för att få de bästa förutsättningarna.

Tack vare Avtal om samverkan för framtiden, kort benämnt som samverkansavtalet, har du som anställd möjlighet att påverka på din arbetsplats och delta vid förändringar - både i verksamheten och för egen del. Avtalet hjälper också till att utveckla verksamheten och chefen bättre underlag inför beslut.

Avtalet består av tre delar

  • Medarbetarsamtal: Ett samtal mellan dig och din chef om din utveckling på jobbet.
  • Arbetsplatsträff (APT): Medarbetarna och chefen träffas och tillsammans diskuterar man frågor som rör arbetet. Träffarna är en möjlighet för de anställda att vara delaktiga och ha inflytande över sitt jobb och arbetssituation.
  • Samverkansgrupp: Frågor som enligt avtal måste samverkas innan beslut eller större som inte kan beslutas på APT. Deltar gör arbetsgivaren och fackliga representanter på arbetsplatsen alt. centrala representanter. 

Myndighetsanpassade samverkansavtal

Avtalet teckas först på central nivå. Därefter ska varje myndighet ta fram egna myndighetsanpassade samverkansavtal. För att läsa mer om vad som gäller för dig kan du gå vidare här och klicka dig in på rätt myndighet.

Läs mer

Du som är förtroendevald kan läsa mer om samverkan och medbestämmandelagen (MBL) här.