Hoppa till huvudinnehåll

Kurser & Konferenser

F örsvarsförbundet ordnar varje år ett antal kurser för dig som är förtroendevald i förbundet. Nedan listas de som är aktuella för året.

Grundkurs

Grundkursen ska ge dig kunskaper som behövs för att komma i gång med ditt fackliga uppdrag. Kursen ger en översiktlig inblick i villkoren och grundläggande information om lag och avtal, som vi hoppas ska ge såväl inspiration och intresse för fackligt arbete som ett utökat kontaktnät. Vi arbetar mycket i grupper och med diskussioner för att få fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte.

Meddela din förening att du gjort en intresseanmälan. Föreningen måste godkänna din anmälan för att den ska vara giltig. Har anmälningstiden gått ut eller om du avanvält dig och ångrat dig kontakta kansliet.

Sista anmälningsdag är 23 mars.

Lag och Avtal

Kursdeltagarna får lära sig att använda de arbetsrättliga lagarna och avtalen. Kursen utgår från olika situationer från anställningstillfället till anställningens upphörande. Efter det inledande blocket som handlar om förtroendevaldas arbetsvillkor och möjligheter att agera lokalt dyker vi in i problemsituationerna. Du bör ha gått förbundets grundkurs.

Meddela din förening att du gjort intresseanmälan. Föreningen måste godkänna din anmälan för att den ska vara giltig.

Sista anmälningsdag är 21 september. Om anmälningstiden gått ut eller om du avanmält dig till kursen men ångrat dig kontakta kansliet.

Samverkan och förhandling

Kursen vänder sig till förtroendevalda som behöver fördjupade kunskaper i sitt uppdrag som förhandlare. Kursdeltagarna bör ha deltagit i förbundets grundkurs eller ha motsvarande kompetens. Det tidigare kravet att man bör ha gått förbundets kurs Lag och Avtal är borttaget.

Meddela din förening att du gjort en intresseanmälan. Föreningen måste godkänna din anmälan för att den ska vara giltig. Har anmälningstiden gått ut eller om du avanmält dig och ångrat dig, kontakta kansliet.

Sista anmälningsdag är 26 oktober.

 

 

Arbetsmiljökonferens

I november genomför Försvarsförbundet en arbetsmiljökonferens som riktar sig specifikt till dig som skyddsombud. Under konferensen kommer du att få lyssna på intressanta föreläsare men även få diskutera olika frågor med andra skyddsombud. Syftet med konferensen är att du som skyddsombud ska få en ännu bättre grund att stå på när du sedan kommer tillbaka till din arbetsplats. 

 

Sista anmälningsdag är 6 oktober.  Om anmälningstiden gått ut eller om du avanmält dig till kursen men ångrat dig kontakta kansliet.

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.

Diskriminering och lönekartläggning

Kursen kommer att innehålla två block, ett om diskriminering och ett om lönekartläggning. Båda blocken kommer att ledas av externa föreläsare som har stor kunskap inom områdena. Deltagarna kommer att få grundläggande kunskaper i ämnena och få möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och diskutera frågorna under ledning av föreläsarna.

Denna kurs genomförs ej under 2017.

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.

Kollektivavtalsutbilning inom Försvarsmakten

Denna utbildning innebär en fördjupning av den tidigare partsgemensamma utbildningen. Här kommer vi att koncentrera oss på de stycken som är intressantast för oss som förbund. Ni kommer också ha möjlighet att ställa frågor som kan ha dykt upp i samband med att ni gick den partsgemensamma utbildningen. Vi bjuder in två från respektive förening för att ni ska ha en möjlighet att sprida kunskapen efter utbildningen.

Meddela din förening att du gjort en anmälan till utbildningen. Föreningen måste godkänna din anmälan för att den ska vara giltig.

Sista anmälningsdag är 23 oktober.

Om anmälninsdagen gått ut eller du avanmält och ångrat dig kontakta kansliet.

 

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.

Medlemsredovisarkonferens

Endagskonferens för ordföranden och medlemsredovisare.

Du får under konferensen en genomgång av vårt uppdaterade medlemsregister inklusive RMS, regional medlemsservice. Information om vår nya hemsida och "mina sidor" samt förbundets försäkringar som Folksam informerar om.

 Denna kurs genomförs ej under 2017.

 

 

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.

Värvningskonferens

Under en dag kommer vi tillsammans fokusera på en av förbundets viktigaste frågor, värvning. Vi kommer diskutera och prata om varför det är viktigt att vi blir fler medlemmar och hur vi ska kunna nå dit tillsammans.
Vi kommer att gå igenom material som ska användas vid värvning och även öva på argumentation och invändningsteknik.

Meddela din förening att du gjort en intresseanmälan. Föreningen måste godkänna din anmälan för att den ska vara giltig.

Sista anmälningsdag 2  november.  Om anmälningstiden gått ut eller om du avanmält dig till kursen men ångrat dig kontakta kansliet.

 

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.