Hoppa till huvudinnehåll

Externa aktiviteter

H är listar vi kommande externa medlemsaktiviteter som kan vara av intresse för dig.

Observera att vi endast länkar till aktiviteterna, vi är alltså inte inblandade i själva aktiviteten, anmälan, ansökan eller innehåll.


PARTSRÅDETS ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Målgrupp: Du som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Grundutbildning

Stockholm
12 september 2017
26 september 2017
15 februari 2018
14 mars 2018

Göteborg
5 december 2017
6 december 2017

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Fördjupning

Stockholm
3 oktober 2017
11 oktober 2017

Göteborg
7 februari 2018
8 februari 2018

Konflikthantering

Stockholm
5 september 2017
23 januari 2018
25 april 2018

Göteborg
2 november 2017
21 mars 2018

Att bygga robusta samarbetskulturer

Stockholm
22 januari 2018
16 februari 2018
26 april 2018

Göteborg
20 mars 2018

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Stockholm
31 oktober 2017
7 november 2017
21 februari 2018

Göteborg
12 december 2017
6 mars 2018

Anmälan

Anmälan till alla utbildningar görs via denna länken. 

För sista anmälningsdag, se länkad utbildningsinformation. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta, Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

 

Sensus

Läs mer om Sensus kurser och utbildningar här