Hoppa till huvudinnehåll

Externa aktiviteter

H är listar vi kommande externa medlemsaktiviteter som kan vara av intresse för dig.

Observera att vi endast länkar till aktiviteterna, vi är alltså inte inblandade i själva aktiviteten, anmälan, ansökan eller innehåll.

SEMINARIUM: Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier.

Om seminariet

Seminariet ger en överblick över vad sexuella trakasserier är, vilka krav lagstiftningen ställer på hur sexuella trakasserier ska hanteras på arbetsplatsen samt hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella kränkningar. Du får tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasserier samt övningar att genomföra på arbetsplatsen.

Föreläsaren Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag för både offentlig och privat verksamhet. Hon är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har även forskat inom ämnet arbetsorganisation. Hon har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. Hon är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.

Målgrupp: Arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: Tisdag 15 mars 2018 kl. 10.00 - 12.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 - 10.00. Seminariet avslutas med lunch.
World Trade Center, Klarabersviadukten 70 , Stockholm. Lokal: Atlanta

Anmälan:  Anmäl dig HÄR senast 26 februari.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. 


PARTSRÅDETS ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Målgrupp: Du som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Grundutbildning

Stockholm
15 februari 2018
14 mars 2018

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Fördjupning

Göteborg
7 februari 2018
8 februari 2018

Konflikthantering

Stockholm
25 april 2018

Göteborg
21 mars 2018

Att bygga robusta samarbetskulturer

Stockholm
16 februari 2018
26 april 2018

Göteborg
20 mars 2018

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Stockholm
21 februari 2018

Göteborg
6 mars 2018

Anmälan

Anmälan till alla utbildningar görs via denna länken. 

För sista anmälningsdag, se länkad utbildningsinformation. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta, Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

 

Sensus

Läs mer om Sensus kurser och utbildningar här