Hoppa till huvudinnehåll

Externa aktiviteter

H är listar vi kommande externa medlemsaktiviteter som kan vara av intresse för dig.

Observera att vi endast länkar till aktiviteterna, vi är alltså inte inblandade i själva aktiviteten, anmälan, ansökan eller innehåll.

Partrådet

Seminarium: Tillbaka till jobbet — så kan sjukfrånvaron minskas

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud. 

Tid och plats: 14 juni 2018 kl. 10.00 - 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 - 10.00. 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm. Lokal: Vasa

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 1 juni.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. 

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader

Seminariet är uppdelat i tre block:

 • Åsa Kruse, psykolog och psykoterapeut, är författare till boken Tillbaka till jobbet - hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa, som utsågs till årets HR-bok 2016.
  Hon berättar om hur man kan få en hållbar återgång till arbetslivet genom att den sjukskrivne och arbetsgivaren hjälps åt att skapa nya beteendemönster hos såväl individen som på arbetsplatsen.
   
 • Arbetsförmedlingen i Trollhättan minskade korttidssjukfrånvaron från 7 till 2 procent på två år. Britt-Inger Gravander, chef för Arbetsförmedlingens enhet Norra Älvsborg och Edina Svensson, skyddsombud berättar om hur man genom att ge medarbetarna ett större inflytande över sina arbetsuppgifter lyckades få ett positivt trendbrott i sjukfrånvaron.
   
 • Psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. På kort tid har stressreaktioner och anpassningsstörningar blivit ett folkhälsoproblem.
  Åsa Kadowaki, läkare och specialist i psykiatri, menar att läkare måste bli bättre på att hjälpa patienter med lättare psykiatriska diagnoser att klara sin vardag och komma tillbaka till arbetet, istället för att sjukskriva dem. På seminariet utvecklar hon detta resonemang.
  Åsa Kadowaki är författare till debattboken svensk sjukvård till vanvett om patienten bestämmer (2010).

Arbetsmiljöutbildningar

Målgrupp: Du som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

 • KonflikthanteringStockholm 5 september 2018,14 november 2018 & Göteborg 30 oktober 2018

Anmälan: Anmäl dig här (länken gäller för alla utbildningar ovan)

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Vid frågor kontakta Annika Nilsson på Partsrådet: 073-415 96 67 / annika.nilsson@partsradet.se

Sensus 

Sensus kurser och utbildningar