Hoppa till huvudinnehåll

Externa aktiviteter

H är listar vi kommande externa medlemsaktiviteter som kan vara av intresse för dig.

Observera att vi endast länkar till aktiviteterna, vi är alltså inte inblandade i själva aktiviteten, anmälan, ansökan eller innehåll.

Partrådet

Seminarium: Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud. 

Tid och plats: Fredag 1 juni 2018 kl. 10.00 - 12.30.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30 - 10.00. Seminariet avslutas med lunch.  
World Trade Center, Klarabersviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 18 maj.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. 

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om seminariet

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Seminariet ger en överblick över vad sexuella trakasserier är, vilka krav lagstiftningen ställer på hur sexuella trakasserier ska hanteras på arbetsplatsen samt hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella kränkningar. Du får tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasserier samt övningar att genomföra på arbetsplatsen. 

Föreläsaren Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag för både offentlig och privat verksamhet. Hon är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har även forskat inom ämnet arbetsorganisation. 

Gabriella Fägerlind har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. Hon är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. 

Seminarium: Tillbaka till jobbet — så kan sjukfrånvaron minskas

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud. 

Tid och plats: 14 juni 2018 kl. 10.00 - 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 - 10.00. 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm. Lokal: Vasa

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 1 juni.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. 

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader

Seminariet är uppdelat i tre block:

 • Åsa Kruse, psykolog och psykoterapeut, är författare till boken Tillbaka till jobbet - hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa, som utsågs till årets HR-bok 2016.
  Hon berättar om hur man kan få en hållbar återgång till arbetslivet genom att den sjukskrivne och arbetsgivaren hjälps åt att skapa nya beteendemönster hos såväl individen som på arbetsplatsen.
   
 • Arbetsförmedlingen i Trollhättan minskade korttidssjukfrånvaron från 7 till 2 procent på två år. Britt-Inger Gravander, chef för Arbetsförmedlingens enhet Norra Älvsborg och Edina Svensson, skyddsombud berättar om hur man genom att ge medarbetarna ett större inflytande över sina arbetsuppgifter lyckades få ett positivt trendbrott i sjukfrånvaron.
   
 • Psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. På kort tid har stressreaktioner och anpassningsstörningar blivit ett folkhälsoproblem.
  Åsa Kadowaki, läkare och specialist i psykiatri, menar att läkare måste bli bättre på att hjälpa patienter med lättare psykiatriska diagnoser att klara sin vardag och komma tillbaka till arbetet, istället för att sjukskriva dem. På seminariet utvecklar hon detta resonemang.
  Åsa Kadowaki är författare till debattboken svensk sjukvård till vanvett om patienten bestämmer (2010).

 

Workshop: Att förebygga hot och våld — hantera påverkansförsök

Målgrupp: arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud. 

Tid och plats: 15 maj 2018 kl. 10.00 - 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 - 10.00. Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 4 maj.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om workshopen:

 • Workshopen tar sin utgångspunkt i handboken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök”, som har tagits fram av Brottsförebyggande rådet och bygger på intervjuer med statliga tjänstemän. Deltagarna i workshopen får med sig ett eget exemplar av handboken.
 • Johanna Skinnari, projektledare på Brottsförebyggande rådet, berättar om hur man kan använda handboken.
 • Två myndigheter som har blivit intervjuade inför arbetet med handboken delar med sig av sina erfarenheter. Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, pratar om strategiskt och operativt säkerhetsarbete - exempel från en myndighet.
 • Håkan Persson, säkerhetsstrateg, och Maria Marten, verksamhetssamordnare, på Arbetsförmedlingen diskuterar statstjänstemannarollen ur ett säkerhetsperspektiv.
 • Vidare ger leg psykolog Alexander Tilly råd om bemötande i spända situationer och verktyg att använda då någon är hotfull.
 • Korta föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, under ledning av Jan Platander som processleder dagen. Det finns även gott om tid avsatt för erfarenhetsutbyte med andra myndigheter.

Arbetsmiljöutbildningar

Målgrupp: Du som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

 • KonflikthanteringStockholm 5 september 2018,14 november 2018 & Göteborg 30 oktober 2018

Anmälan: Anmäl dig här (länken gäller för alla utbildningar ovan)

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Vid frågor kontakta Annika Nilsson på Partsrådet: 073-415 96 67 / annika.nilsson@partsradet.se

Sensus 

Sensus kurser och utbildningar