Hoppa till huvudinnehåll

Kongress 2019

U nder 21-23 maj genomfördes Försvarsförbundets 21:a ordinarie kongress på Bergendals konferensgård i Sollentuna. Här sammanfattar vi dagarna.

Dag 1, 21 maj 2019 

Invigning

Håkan Sparr öppnade kongressen med sitt invigningstal. Därefter talade statssekreteraren Jan-Olof Lind, Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm och Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall. Talde gjorde även TCO:s Eva Nordmark via en videohälsning.

Sång och musik framfördes av Matilda Olivia Ljunggren och Maria Kvist.

Vid invigningen och efterföljande lunch deltog förutom förbundsstyrelsen, ombud, åhörare och kansli också ett antal inbjudna gäster. Förutom dem precis nämda var också bland andra Försvarets Materielverks generaldirektör Göran Mårtensson samt HR-direktör Eva Nelson, FRA:s HR-chef Johan Sandström, Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius samt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro på plats.

Utdrag ur programmet

 • Eftermiddagen inleddes med genomgång av verksamhetsberättelserna för 2017 och 2018 samt. Förbundets revisorer gick sedan igenom revisionsberättelserna för samma år.

 • Förslag på stadgeändringar gicks igenom och beslutades.

  Bland annat beslutades det om minskad förbundsstyrelse, där man minskar antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen från sju till fem. Frågan lyftes efter att fyra motioner inkommit med förslaget om minskning. Förbundsstyrelsen motiverade bifallet av motionerna att dels är det bra ekonomiskt dels gruppdynamiskt samt att suppleanternas delaktighet ökar. Beslutet genomfördes direkt, vilket innebar att den styrelse som kongressen valde bestod av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Du kan läsa mer om styrelsen här.

  En annan ändring som gjordes möjliggör det för pensionärsmedlemmar att ha förtroendeuppdrag i förbundet. Något som tidigare inte varit möjligt. Förbundsstyrelsen motiverade ändringen med att man har sett att efterfrågan finns då önskemål har kommit in kring detta. Tanken är bland annat att detta kan förenkla föreningarnas arbete. Däremot kan en pensionärsmedlem inte förhandla, det kräver anställning och aktivt medlemskap.

 • Pia Almström från förbundsstyrelsen föredrog sedan vad som har hänt på våra mymdighter de senaste fyra åren.

 • Martin Sparr från förbundsstyrelsen föredrog från Arbetsgrupp Föreningsstruktur. 

 • Motioner som inkommit gicks igenom av representanter ut förbundsstyrelsen. 

 • Val av förbundsordförande genomfördes. Håkan Sparr valdes om som förbundsordförande.

Dag 2, 22 maj 2019

Utdrag ur programmet

 • Lena Sköld Gunnarsson gick igenom förbundets verksamhetsinriktning och föreslagna förändringar. 

 • Val av vice förbundsordförande gjordes. Ove Hellgrenförening 330, valdes. Lena Sköld Gunnarsson, som tidigare haft uppdraget valde att inte ställa upp för omval till kommande kongressperiod.

 • Jesper Nyberg från förbundsstyrelsen gick igenom Projekt 3000.

 • Motioner som inkommit gicks igenom.

 • Robotforskare Fredrik Lövgren föreläste om AI - artificiell intelligent. Med sig hade han roboten Elsa.

 • Val av ordinarie ledamöter och suppleanter genomfördes. Marie-Louise Svensson, förening 5 (omvald), Per Gunnarsson, förening 76 (omvald) samt Martin Sparr, förening 44 (nyvald. Tidigare suppleant) valdes till ledamöter. Till suppleanter valdes Kenneth Hartikainen, förening 2 (nyvald) samt Caroline Nilsson, förening 84 (nyvald).

Här kan du läsa mer om Försvarsförbundets nyvalda förbundsstyrelse.

Dag 3, 23 maj 2019

Utdrag ur programmet

 • Dagen startade med föreläsning av psykiatrikern och läkaren Claes Malmström, som pratade om hur ett bra liv inte är bekvämt.

 • Val av revisorer och revisorrsuppleanter. Anders Wilhelmsson, förening 114 och Martina Brisman, förening 114, valdes om till revisorer. Maria Ferngren, förening 330, valdes om som revisorssuppleant.

 • Val av valberedning och suppleanter gjordes. Ordförande Urban Ström, förening 84, Annelie Forshage, förening 99 och Håkan Antonsson, förening 114 valdes samtliga om. Nyvald var suppleant Per-Anders Andersson, förening 44.

Kongressen i bilder

Förbundsordförande Håkan Sparr invigningstalar. Foto: Sören Andersson


Matilda Oliva Ljunggren och Maria Kvist inleder med sång och musik. Foto: Sören Andersson.

 

Gäster vid invigningen. Från vänster statssekreterare Jan-Olof Lind, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall, Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm och Försvarets Materielverks generaldirektör Göran Mårtensson. Foto: Sören Andersson.

 

 Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall talar vid invigningen. Foto: Sören Andersson.

 

 Gäster, förbundsstyrelse, ombud och kansli vid invigningen. Håkan Sparr talar. Foto: Sören Andersson.

 

 Håkan Sparr omvals till ordförande. Foto: Sören Andersson.


Kongressordföranden f.v Håkan Rosenqvist, Karl-Erik Olofsson och förbundsmötessekreterare Gülseren Kiyak. Foto: Sören Andersson.

 
 Försvarsförbundets nyvalda förbundsstyrelse. Från vänster Per Gunnarsson, Caroline Nilsson, Kenneth Hartikainen, Håkan Sparr, Ove Hellgren, Marie-Louise Svensson och Martin Sparr. Foto: Sören Andersson