Hoppa till huvudinnehåll

Lokalt utbildningsbidrag

D in förening kan ansöka om bidrag för lokal facklig utbildning. Ni förhandsanmäler de utbildningar föreningen planerar och ansöker sedan efter att utbildningen varit.

Utbilda föreningen - få bidrag för kostnaderna från förbundet

Bidraget betalas ut efter genomförd utbildning med 300 kronor för heldag och 150 kronor för halvdag per kursdeltagare. Maxbeloppet per förening och år är 15 000 kronor.

Anmäl innan utbildningen

Förhandsanmäl de utbildningar som föreningen planerar under året till förbundskansliet, helst före den 15 maj. Föreningar som har inkommit med förhandsanmälan i tid kan i princip räkna med att de får bidrag. Förhandsanmälan ska innehålla information om:

  • antal planerade utbildningar under året.
  • målgrupp (t ex styrelse, platsombud) vid respektive utbildningstillfälle
  • planerat antal deltagare vid respektive utbildningstillfälle.
  • antal dagar för respektive utbildningstillfälle.

Ansök efter utbildningen

Efter genomförd utbildning ansöker föreningen om utbetalning av bidrag genom att redovisa följande till kansliet:

  • deltagarlista
  • program som visar kursinnehåll och antal timmar faktiskt genomförd utbildning (transporttid och fritid borträknas).
  • eventuella kostnader för medverkande ombudsman betalas fullt ut av förbundet (från annat konto) varför verifikation bifogas i förekommande fall.

Läs mer om lokalt utbildningsbidrag i vårt informationsblad (pdf).

Förbundets utbildningar

Försvarsförbundet erbjuder skräddarsydda utbildningar. Ta kontakt med studieorganisatören i din förening för mer information om kommande utbildningar i din förening.

Kontakta oss om ni behöver hjälp.