Hoppa till huvudinnehåll

Värvningsansvarig

S amordnar föreningens värvningsarbete. Ju fler medlemmar förbundet har, desto bättre förutsättning har vi att få inflytande och kunna påverka.

Uppdraget innebär bland annat

 • Samordna föreningens värvningsarbete.
 • Marknadsföra Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • Ha kontakt med förbundskansliets värvningsansvarige.
 • Säkerställa att värvning alltid är med som en punkt vid möten.
 • Tillsammans med platsombudet se till att förbundet syns i samband med nyanställningar och vid andra lämpliga tillfällen.
 • Bedriva ett aktivt värvningsarbete av nyanställda, fel- och oorganiserade.
 • Tillsammans med platsombud och medlemsredovisare fånga upp orsaker till utträden.
 • Ansvara för att aktuellt värvningsmaterial från förbundet finns tillgängligt som brochyrer och medlemsansökan.
 • Inget styrelseuppdrag.
 • Du utses inom föreningsstyrelsen.
 • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).