Hoppa till huvudinnehåll

Värvningsansvarig

S amordnar föreningens värvningsarbete. Ju fler medlemmar förbundet har, desto bättre förutsättning har vi att få inflytande och kunna påverka.

Uppdraget innebär bland annat

  • Samordna föreningens värvningsarbete.
  • Marknadsföra Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
  • Ha kontakt med förbundskansliets värvningsansvarige.
  • Säkerställa att värvning alltid är med som en punkt vid möten.
  • Tillsammans med platsombudet se till att förbundet syns i samband med nyanställningar och vid andra lämpliga tillfällen.
  • Bedriva ett aktivt värvningsarbete av nyanställda, fel- och oorganiserade.
  • Tillsammans med platsombud och medlemsredovisare fånga upp orsaker till utträden.
  • Ansvara för att aktuellt värvningsmaterial från förbundet finns tillgängligt som brochyrer och medlemsansökan

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Du behöver inte vara med i styrelsen.

Värvningsansvarig väljs av föreningsstyrelsen. Mandattiden är 1-2 år.