Hoppa till huvudinnehåll

Valberedare

V alberedaren knyter kontakt med medlemmar och får dem intresserad av uppdrag som förtroendevald. Ditt arbete ligger till grund för ett bra styrelsearbete.

Uppdraget innebär bland annat

  • Ta fram och presentera lämpliga kandidater till föreningens styrelse inför årsmötena.
  • Lär dig övergripande vad de olika uppdragen innebär för att kunna informera kandidater som eventuellt inte känner till de olika uppdragens innebörd.
  • Prata väl om det fackliga uppdraget.
  • Informera medlemmarna om vilka val som ska göras på årsmötet och hur de får tag i er vid frågor eller funderingar.
  • Arbeta för att styrelsen ska spegla medlemsgrupperna.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Valberedaren ska inte vara med i styrelsen!

Valberedning väljs av föreningens årsmöte. Mandattiden är 1-2 år.