Hoppa till huvudinnehåll

Studieorganisatör

D ina uppgifter är främst att väcka intresse för facklig utbildning samt hjälpa till med medlemmarnas anmälan till förbundets kurser.

Som studieorganisatör...

  • väcker du intresse för facklig utbildning och övrig kompetensutveckling hos medlemmarna.
  • planerar, organiserar och följer du upp föreningens utbildningsverksamhet - både lokalt och centralt.
  • ansöker du om bidrag från förbundet för lokala utbildningar.
  • informerar du om förbundets utbildningsutbud, både förbundets egna samt samarbetpartners.
  • hjälper du medlemmar med deras anmälningar till förbundets kurser och utbildningar.
  • har du tillgång till medlemsregistret (RMS) under förutsättning att du genomför TCO:s e-utbildning i GDPR (logga in med BankID).

Om uppdraget

  • Inget styrelseuppdrag.
  • Du utses inom föreningsstyrelsen.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar