Hoppa till huvudinnehåll

Studieorganisatör

D ina uppgifter är främst att väcka intresse för facklig utbildning samt hjälpa till med medlemmarnas anmälan till förbundets kurser.

Ditt uppdrag innebär bland annat

  • Väcka intresse för facklig utbildning och övrig kompetensutveckling hos medlemmar.
  • Planera, organisera och följa upp föreningens utbildningsverksamhet, både lokalt och centralt.
  • Ansöka om bidrag från förbundet för lokala utbildningar.
  • Informera om förbundets utbildningsutbud, både förbundets egna samt samarbetpartners.
  • Hjälpa medlemmar med deras anmälningar till förbundets kurser och utbildningar.
  • Du har tillgång till medlemsregistret/RMS.
  • Inget styrelseuppdrag.
  • Du utses inom föreningsstyrelsen.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).