Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

D itt uppdrag är baserat på Arbetsmiljölagen. Skyddsombudet utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare.

Uppdraget innebär bland annat

 • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • Samarbeta med platsombud och huvudskyddsombud.
 • Stötta medarbetare i kontakten med arbetsgivaren vid  rehabiliteringsprocesser (om medarbetaren så önskar).
 • Bistå medarbetare vid arbetsskadeanmälan.
 • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Delta i skyddsronder, framtagandet av riskanalyser, upprättandet av handlingsplaner och utvärderingar.
 • Delta vid planering av lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.
 • Ingå i samverkansgrupp då den utgör skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagen.
 • Inget styrelseuppdrag.
 • Du väljs av fackförbunden på din arbetsplats.
 • Mandattiden är 3 år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).