Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

D itt uppdrag är baserat på Arbetsmiljölagen. Skyddsombudet utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare.

Som skyddsombud...

 • företräder du arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • samarbetar du med platsombud och huvudskyddsombud.
 • stöttar du medarbetare, om hen vill det, i kontakten med arbetsgivaren vid  rehabiliteringsprocesser.
 • bistår du medarbetare vid arbetsskadeanmälan.
 • deltar du i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • deltar du i skyddsronder, framtagandet av riskanalyser, upprättandet av handlingsplaner och utvärderingar.
 • deltar du vid planering av lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.
 • ingår du i samverkansgrupp då den utgör skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagen.

Om uppdraget

 • Inget styrelseuppdrag.
 • Du väljs av fackförbunden på din arbetsplats.
 • Mandattiden är 3 år.

Utbildning och förutsättningar

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).