Hoppa till huvudinnehåll

Sekreterare

H ar huvudansvaret i föreningsstyrelsen att föra protokoll vid styrelsens möten samt administrera styrelsens arbete.

Som sekreterare...

  • sköter du föreningens korrespondens, inkommande post och andra handlingar.
  • samarbetar du med medlemsredovisaren med kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda så att hen kan föra in uppgifterna i medlemsregistret.
  • för du protokoll, sköter protokolljustering samt distribuerar de justerade protokollen.
  • arkiverar du föreningens handlingar.
  • informerar du arbetsgivaren om vilka som utsetts som förtroendevalda.

Om uppdraget

  • Styrelseuppdrag
  • Du utses inom föreningsstyrelsen
  • Mandattiden är 1-2 år

Utbildning och förutsättningar

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).