Hoppa till huvudinnehåll

Sekreterare

H ar huvudansvaret i föreningsstyrelsen att föra protokoll vid styrelsens möten samt administrera styrelsens arbete.

Ditt uppdrag innebär bland annat

  • Sköta föreningens korrespondens, inkommande post och andra handlingar.
  • Föra protokoll vid styrelsens möten samt arkivera dessa.
  • Samarbeta med medlemsredo-visaren med kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda så att hen kan föra in uppgifterna i medlemsregistret.
  • Föra protokoll, sköta protokolljustering samt distribuera de justerade protokollen.
  • Arkivera föreningens handlingar.
  • Informera arbetsgivaren om vilka som utsetts som förtroendevalda.
  • Ansöka om föreningsbidrag.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Detta är ett styrelseuppdrag!

Sekreterare väljs av föreningsstyrelsen. Mandattiden är 1-2 år.