Hoppa till huvudinnehåll

Platsombud

A tt vara platsombud är ett bra första steg in i föreningens verksamhet. Som platsombud är du allra närmast medlemmar och finns där som stöd för dem.

Som platsombud...

  • tar du kontakt och överlämnar välkomstmaterial till nyanställda.
  • finns du där för medlemmarna - stödjer och engagerar dem.
  • värvar du nya medlemmar.
  • synliggör och marknadsför du Försvarsförbundets som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.

Om uppdraget

  • Inget styrelseuppdrag.
  • Du väljs av föreningsstyrelsen eller medlemmarna.
  • Mandattiden är 1 år.

Utbildning och förutsättningar 

Digital utbildning