Hoppa till huvudinnehåll

Platsombud

A tt vara platsombud är ett bra första steg in i föreningens verksamhet. Som platsombud är du allra närmast medlemmar och finns där som stöd för dem.

Ditt uppdrag innebär bland annat att

  • ta kontakt och överlämna välkomstmaterial till nyanställda.
  • finnas där för medlemmarna - stödja och engagera dem.
  • vara lyhörd och uppmärksam på medlemmarnas behov och åsikter. Ta dessa vidare till föreningsstyrelsen när det behövs eller när medlemmen önskar det.
  • värva nya medlemmar.
  • hjälpa till med att ordna medlemsaktiviteter eller aktiviteter som handlar om att synliggöra förbundet på till exempel förbundsveckan, som till exempel fika eller tipspromenad.
  • marknadsföra Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Du behöver inte vara med i föreningsstyrelsen!

Platsombud utses av styrelsen eller väljs av medlemmarna. Mandattiden är 1 år.