Hoppa till huvudinnehåll

Ordförande

O rdföranden har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Tillsammans med övriga i föreningen arbetar du för att det fackliga på arbetsplatsen fungerar.

Ditt uppdrag innebär bland annat

 • Ha det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.
 • Leda och fördela arbetet i föreningsstyrelsen.
 • Leda och kalla till föreningsstyrelsens möten.
 • Se till att föreningen har en verksamhetsplan och arbeta för att den följs.
 • Arbeta för att den fackliga verksamheten på arbetsplatsen fungerar och utvecklas.
 • Se till att förbundet är representerat vid samverkan och förhandlingar på din arbetsplats.
 • Fungera som en länk mellan förbundsstyrelse och föreningen.Verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av förbundsstyrelsen.
 • Delta i fackliga förhandlingar.
 • Se till att förbundets stadgar och policys efterföljs.
 • Säkerställa att förtroendevalda och medlemmar inom föreningen har tillgång till aktuell och relevant information.
 • Marknadsföra Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • Ansöka om föreningsbidrag.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Detta är ett styrelseuppdrag!

Ordföranden väljs av föreningens medlemmar. Mandattiden är 2 år.