Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsredovisare

S er till att föreningens medlemmar har aktuella uppgifter i medlemsregistret samt registrerar nya medlemmar.

Ditt uppdrag innebär bland annat

 • Du har behörighet att göra löpande uppdateringar och ändringar i medlemsregistret/RMS.
 • Ta ut aktuella medlemslistor i föreningen.
 • Registrera nya medlemmar i medlemsregistret och statistik i medlemsregistret/RMS alt. beställa från kansliet.
 • Informera medlemmarna hur de uppdaterar sina uppgifter på "Mina sidor" på förbundets webbplats.
 • Marknadsföra Försvarsförbundet som det självklara alternativet för alla inom vårt verksamhetsområde.
 • Hjälpa medlemmar och blivande medlemmar vid inträden och utträden.

Exempel på uppgifter som ska uppdateras i medlemsregistret:

 • myndighet / förband /enhet
 • tjänstgöringsort
 • e-post och telefonnummer
 • lön
 • bostadsadress
 • pension

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Du behöver inte vara med i föreningsstyrelsen!

Medlemsredovisaren väljs av föreningsstyrelsen. Mandattiden är 1-2 år.