Hoppa till huvudinnehåll

Kassör

S köter föreningens ekonomi och ansvarar för att föra räkenskaper för att varje år överlämna dessa till revisorerna.

Ditt uppdrag innebär bland annat

  • Sköta föreningens ekonomiska tillgångar.
  • Deklarera, föra föreningens räkenskaper och upprätta bokslut.
  • Genomföra utbetalningar godkända av firmatecknaren.
  • Tillsammans med styrelsens övriga ledamöter ansvara för föreningens medel och förvaltning.
  • Föra föreningens räkenskaper per kalenderår och överlämna dessa till revisorerna senast den första februari varje år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Detta är ett styrelseuppdrag!

Kassören väljs av föreningsstyrelsen. Mandattiden är 2 år.