Hoppa till huvudinnehåll

Kassör

S köter föreningens ekonomi och ansvarar för att föra räkenskaper för att varje år överlämna dessa till revisorerna.

Ditt uppdrag innebär bland annat

  • Sköta föreningens ekonomiska tillgångar.
  • Deklarera, föra föreningens räkenskaper och upprätta bokslut.
  • Genomföra utbetalningar godkända av firmatecknaren.
  • Tillsammans med styrelsens övriga ledamöter ansvara för föreningens medel och förvaltning.
  • Föra föreningens räkenskaper per kalenderår och överlämna dessa till revisorerna senast den första februari varje år.
  • Styrelseuppdrag.
  • Du utses inom föreningsstyrelsen.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).