Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhetsansvarig

B evakar att jämställdhetsperspektivet lyfts in i verksamheten - både på arbetsplatsen och i föreningsarbetet.

Ditt uppdrag innebär bland annat

  • Öka medvetandet hos såväl föreningsstyrelsen som medlemmarna för jämställdhetsfrågor.
  • Samverka med arbetsgivaren och/eller bevaka att föreningen samverkar med arbetsgivaren för att jämställdhet beaktas vid rekrytering, befordran, kompetensutveckling med mera.
  • Bevaka och delta i arbetet med att arbetsgivaren upprättar och följer upp en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen. En jämställdhetsplan som vi tycker ska uppdateras varje år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Du behöver inte vara med i styrelsen.

Jämställdshetsansvarig väljs av föreningsstyrelsen. Mandattiden är 1-2 år.