Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhetsansvarig

B evakar att jämställdhetsperspektivet lyfts in i verksamheten - både på arbetsplatsen och i föreningsarbetet.

Som jämställdhetsansvarig...

  • ökar du medvetandet hos föreningsstyrelsen och medlemmarna för jämställdhetsfrågor.
  • samverkar du med arbetsgivaren och/eller bevakar att föreningen samverkar med arbetsgivaren för att jämställdhet beaktas vid rekrytering, befordran, kompetensutveckling med mera.
  • bevakar och deltar du i arbetet med att arbetsgivaren upprättar och följer upp en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen (en jämställdhetsplan tycker vi ska uppdateras varje år.)

Om uppdraget

  • Inget styrelseuppdrag. 
  • Du utses inom föreningsstyrelsen.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget (pdf).