Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhetsansvarig

B evakar att jämställdhetsperspektivet lyfts in i verksamheten - både på arbetsplatsen och i föreningsarbetet.

Uppdrag innebär

  • Öka medvetandet hos såväl föreningsstyrelsen som medlemmarna för jämställdhetsfrågor.
  • Samverka med arbetsgivaren och/eller bevaka att föreningen samverkar med arbetsgivaren för att jämställdhet beaktas vid rekrytering, befordran, kompetensutveckling med mera.
  • Bevaka och delta i arbetet med att arbetsgivaren upprättar och följer upp en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen. En jämställdhetsplan som vi tycker ska uppdateras varje år.
  • Inget styrelseuppdrag.
  • Du utses inom föreningsstyrelsen.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget här (pdf).