Hoppa till huvudinnehåll

Informationsansvarig

D in viktigaste uppgift är att hålla medlemmarna och föreningsstyrelsen informerad om aktuella frågor.

Som informationsansvarig...

  • arbetar du för att kommunikationen mellan medlemmar, platsombud och föreningsstyrelsen fungerar.
  • håller du dig och medlemmarna informerade om vad som händer inom verksamhetområdet och inom Försvarsförbundet.
  • ansvarar du för att aktuellt material från förbundet finns tillgängligt för förtroendevalda och medlemmar.
  • ser du till att föreningen följer förbundets kommunikationspolicy.

Om uppdraget

  • Inget styrelseuppdrag.
  • Du utses inom föreningsstyrelsen.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar

Informationsblad

Hämta hem blad med information om uppdraget (pdf).