Hoppa till huvudinnehåll

Informationsansvarig

D in viktigaste uppgift är att hålla medlemmarna och föreningsstyrelsen informerad om aktuella frågor.

Ditt uppdrag innebär bland annat

  • Arbeta för att kommunikationen mellan medlemmar, platsombud och föreningsstyrelsen fungerar.
  • Hålla dig och medlemmarna informerade om vad som händer inom verksamhetområdet liksom inom förbundet.
  • Ansvara för att aktuellt material från förbundet finns tillgängligt för förtroendevalda samt medlemmar, så som välkomstpaket, blanketter, broschyrer med mera.
  • Sprida material som ska vidare från förbundet centralt till föreningens medlemmar, exempelvis nyhetsbrev så som Infonytt.
  • Se till att föreningen följer förbundets kommunikationspolicy.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

Detta är ett styrelseuppdrag!

Informationsansvarig väljs av föreningsstyrelsen. Mandattiden är 1-2 år.