Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsbidrag

F öreningar som har mindre än 30 000 kronor i kassan kan söka föreningsbidrag till fackliga medlemsaktiviteter. Det gör ni genom att innan aktiviteten genomförs anmäla till kansliet vad ni ska göra, och efteråt ansöka om bidrag. Läs mer nedan.

Om föreningsbidrag

Föreningar med knappa tillgångar, det vill säga föreningar som har under
30 000 kronor i kassan kan söka föreningsbidrag till fackliga medlemsaktiviteter. Ansök om föreningsbidrag i förväg. Utbetalningen av bidraget görs efter genomförd aktivitet. Tänk på att aktiviteten måste ha en facklig inriktning.

Grunden för att föreningsbidrag ska kunna betalas ut är att föreningen lämnat i den särskilda årsmötesblanketten som skickas till föreningarna med årsmöteshandlingarna.

Bidrag kan erhållas med maximalt 300 kronor per deltagare och dag.
Särskild vikt läggs vid ansökningar från föreningar med ortsansvar som bjuder in medlemmar från andra föreningar till aktiviteter samt de föreningar med stor geografisk spridning som har behov av fysiska mötesformer.

Anmäl innan aktiviteten

Förhandsanmälan ska innehålla information om:

  • planerad aktivitet
  • planerat antal deltagare

Förening som har inkommit med förhandsanmälan i tid kan i princip räkna med att de kommer få föreningsbidrag.

Ansök efter aktiviteten

Efter genomförd aktivitet ansöker föreningen av utbetalning av bidrag från kansliet med redovisning av:

  • deltagarlista
  • program som visar innehåll
  • Genomförd aktivitet rapporteras halvårsvis till förbundsstyrelsen.

Läs mer om föreningsbidrag i vårt informationsblad (pdf).

Grundbidrag

Förening med mindre än 30 aktiva medlemmar kan ansöka om grundbidrag på 1 500 kronor per år för administrativa kostnader så som avgifter för plus- eller bankgiro.