Hoppa till huvudinnehåll

Föreningens arbete året runt - årshjul

A tt lägga tid för långsiktig planering är ofta något vi vinner på i längden. Gör en översiktlig plan för ert förenings- och styrelsearbete inför varje nytt år och få bättre kontroll på vad som ska göras, när och av vem. Här får ni en grund att utgå från.

Året runt

 • Medlems- och värvningsaktiviteter

  Planera in medlemsaktiviteter och vad ni ska göra. En bra utgångspunkt kan vara att genomföra en på våren och en på hösten. Planera också gärna in minst en synlighetsaktivitet per år, där ni marknadsför förbundet för potentiella medlemmar.
 • Arbetsplats- och myndighetsspecifika händelser

  Planera, utefter vad som sker på er arbetsplats och myndighet, in aktuella händelser i er årsplanering. Som APT, medarbetarsamtal, löneförhandlingar, samverkan och speciella dagar på arbetsplatsen.

Januari

 • Planera in datum för ert årsmöte. Kom ihåg att det måste genomföras senast 15 mars.
 • Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast tre veckor innan årsmötet. Så det kan vara dags att börja förbereda den. I kallelsen ska även valberedningens förslag finnas med.
 • Kansliet skickar ut årsmöteshandlingarna till er. Här finns viktig information samt stödmaterial, som underlag för budget, revisionsberättelse och verksamhetsplan samt motionsmall.
 • Kansliet går ut med vilka centrala kurser som kommer hållas under året.
 • Har ni under förra året haft utlägg för lokal facklig utbildning och söker utbildningsbidrag från förbundet, ska underlag vara hos kansliet senast 31 januari.

Februari

 • Föreningens räkenskaper ska lämnas till föreningens revisorer senast den 1 februari. De ska i sin tur ska ta fram en revisionsberättelse och lämna till föreningsstyrelsen senast den 15 februari. Denna ska sedan fungera som underlag vid deklarationen.
 • Ska föreningen motionera till kommande förbundsmöte eller kongress? Det kan vara dags att fundera på det, och om ja – börja förbereda motion/er. Senast 1 mars ska dessa vara inskickade till förbundsstyrelsen. Även medlemmar kan motionera, informera gärna om den möjligheten.

Mars

 • Föreningens årsmöte ska genomföra senast den 15 mars. Punkter på mötet är bland annat:
  • Valberedningens förslag för eventuella nya kandidater till styrelsen.
  • Poströster som kommit in om ni är en rikstäckande förening (måste vara inne dagen innan mötet).
  • Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förslag till budget.
  • Styrelsen kan lämna en rapport över hur styrelsearbetet planerats för det kommande året. 
 • Efter årsmötet:
  • Uppgifter om styrelsens sammansättning, övriga förtroendevalda och platsombud registreras i medlemsregistret (RMS). (Här kan ni använda er av det underlag som skickades ut av kansliet ihop med årsmöteshandlingarna.) Alla nya förtroendevalda ska gå förbundets GDPR-utbildning och för att få tillgång till RMS:en måste personen skicka in utbildningsdiplomet till kansliet.
  • Är det någon ny förtroendevald som ska ha tillgång till föreningsmejlen? I så fall ska hen skriva under förbundets IT-policy.
 • Ska ni delta vid några av förbundets centrala kurser? Anmäl aktuella personer. Nya förtroendevalda ska med fördel gå grundkursen under sitt första år.
 • Skicka in blanketten för föreningens ekonomiska redovisning till kansliet. Det är en förutsättning för att föreningen ska kunna få föreningsbidrag.
 • Se till att eventuella motioner till förbundsmöte eller kongress är inskickade senast 31 mars.

April

 • Utse och anmäl ombud till förbundsmöte eller kongress. Hur många ombud föreningen kan anmäla är det föreningens medlemsantal (den 31 mars) som styr.

Maj – Juni

 • Föreningen deltar via sitt/sina ombud vid förbundsmöte eller kongress.
 • Ansökan om utbildningsbidrag ska vara inne senast 31 maj.

November

 • Börja titta över verksamhetsplanen för kommande år. Vad vill ni åstadkomma, varför, hur, vilka ska vara inblandade och när ska det göras? (mall finns i årsmöteshandlingarna).

December

 • Det är dags för valberedningen att börja jobba inför nästa års årsmöte. En handledning för valberedare finns framtagen och går att ladda ner från förbundets webbplats.
 • Bokslut för föreningens räkenskaper ska upprättas per den 31 december.

Årshjul för föreningsarbetet

Ladda ner årshjulet som pdf. Det är en bra grund att utgå ifrån när ni planerar året, för att få bättre kontroll på vad som ska göras, när och av vem.