Hoppa till huvudinnehåll

Vilka är platsombud i er förening?

N u behöver vi er hjälp med att uppdatera medlemsregistret med er förenings platsombud!

2020-08-24

Platsombuden är mycket viktiga för oss. Det är oftast de som är våra medlemmars närmsta kontakt ute på arbetsplatserna samt den första kontakt som medlemmar och nyanställda får med Försvarsförbundet. 

I dessa dagar har vi i föreningsstyrelsen, förbundsstyrelsen och kansliet inte samma möjlighet att besöka alla arbetsplatser, då blir platsombuden än viktigare för att vi ska kunna fånga upp de frågor och funderingar som kan finnas.

Framöver ska vi också börja kommunicera mer direkt med platsombuden, för att på så sätt minska den administrativa bördan på er i föreningsstyrelsen. Ett exempel på denna kommunikation är bland annat information kring värvning.

Efter att ha gjort en inventering i medlemsregistret ser vi dock att de uppgifter vi har gällande platsombud inte är uppdaterade. Det kan vara allt från att det inte finns några eller väldigt få platsombud registrerade på föreningen, eller att det är inaktuella kontaktuppgifter med mera.

Vi vill därför be er göra en inventering av de platsombud er förening har samt se över dessas kontaktuppgifter. Ni uppdaterar i första hand informationen själva i RMS:en och i andra hand genom att fylla i den tidigare utskickade excelfilen (returnera till medlem(at)forsvarsforbundet.se). Det gör att när vi börjar kommunicera direkt med dem har rätt uppgifter.

Tänk på att personuppgifter endast får hanteras via er Försvarsförbunds e-post!