Hoppa till huvudinnehåll

Konsekvenser för Försvarsförbundet angående Försvarsmaktens omorganisation

I nformation och råd för hur förbundets föreningar ska agera vid förändringar av medlemmar i och med Försvarsmaktens omorganisation "Ledning för ett starkare försvar"

Medlemmar som omfattas av omorganisationen ”Ledning för ett starkare försvar” överförs 1 januari 2019 till sina nya föreningar allt enligt förbundets föreningsstruktur.

De avlämnande föreningarna bör tänka på:

  • Uppdatera i medlemsregistret vilka som är platsombud.
  • Minimera tiden mellan årsskifte och årsmöte.
  • Avsluta interna uppdrag för förtroendevalda som lämnar föreningen.

De mottagande föreningarna bör tänka på följande efter mottagandet:

  • Delge arbetsgivaren en uppdaterad förtroendevaldlista.
  • Valberedningen ska informeras om vilka överflyttade förtroendevalda som tillkommit i föreningen.
  • Minimera tiden mellan årsskifte och årsmöte.
  • Kontakta nya förtroendevalda.

Förbundet centralt kommer att informera föreningarna om vilka förtroendevalda som byter förening.

Efter årsskiftet 18/19 kan föreningarna själva ta ut medlemslistor från RMS:en för att se sina nya medlemmar.

Fortsatt information kommer under hösten 2018.