Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendevald

D u arbetar för medlemmarna och representerar dem gentemot arbetsgivaren. Här är sidor för dig.

Årsmöte 2022

Snart är det dags för föreningens årsmöte. Senast den 15 mars ska årsmötet genomföras.

Årsmöteshandlingar

Den 13 januari skickades årets årsmöteshandlingar ut till föreningarna. Du som är förtroendevald kan logga in här och ladda ner de aktuella handlingarna.

Valberedare - ditt jobb inför årsmötet

Som valberedare är det ditt arbete som ligger till grund för ett bra styrelsearbete. Det är din uppgift att ta fram och presenterar lämpliga kandidater till föreningens styrelse inför årsmötena. Föreningens årsmöte ska genomföras senast den 15 mars varje år. För dig innebär det att det är dags att starta igång ditt arbete. 

Bra material:

 

Nytt 2022: Samtliga i föreningsstyrelsen kan få tillgång till RMS (medlemsregistret)

Ändringen innebär att alla ledamöter i föreningens styrelse kan få tillgång till Försvarsförbundets RMS (medlemsregister). En förutsättning är dock att den förtroendevalda först har genomfört TCO:s e-utbildning i GDPR. Behörigheten får personen när utbildningen är genomförd och diplomet inskickat till kansliet (info(at)forsvarsforbundet.se).

Utbildningen hittar du här. Den tar cirka 30 minuter att genomföra. Du loggar in med BankID.

 

Årets kurser för förtroendevalda

Under 2022 genomför vi flera kurser för dig som är förtroendevald i förbundet.

Här kan du läsa mer och intresseanmäla dig (logga in med BankID)

27–28 april | Grundkurs

Ny som förtroendevald? Här får du de grundkunskaper du behöver för att komma i gång med ditt fackliga uppdrag. Du får en översiktlig inblick i villkoren för det fackliga uppdraget och grundläggande information om lagar och avtal. Anmälan senast den 11 april. 

20–22 september | Lag och Avtal

Du får hjälp att använda de arbetsrättsliga lagarna och avtalen. Vi utgår från olika situationer - från anställningstillfället till anställningens upphörande. Kursen utgår från att ni arbetar med frågeställningar utifrån lagar och avtal. Du bör ha gått förbundets grundkurs. Anmälan senast den 22 augusti.

19–20 oktober | Grundkurs

Se beskrivning ovan. Anmälan senast den 3 oktober. 

15–17 november | Samverkan och förhandling

Vill du fördjupa dina kunskaper och få praktisk träning i samverkan och förhandling? Kursen innehåller argumentation, kommunikation och olika aspekter av förhandling, varvat med praktisk träning. Anmälan senast den 14 oktober.

 

PFN - lathund

PFN lathund 2022_webb.jpg

Lathund PFN är ett stöd för dig som sitter i Försvarsmaktens olika samverkansgrupper som behandlar personalförsörjningsfrågor.

Vi går igenom vad PFN och ATN är och hur det fungerar på OrgE- respektive myndighetsnivå. Innehåller också en mandattabell.

Ladda ner broschyren

Ladda ner ditt exemplar av Fackligt ABC

FackligtABC_2021_300px.png

Fackligt ABC är vår fackliga uppslagsbok som ska fungera som ett stöd i ditt fackliga uppdrag.

Ladda ner Fackligt ABC

Ladda ner ditt exemplar av Fackligt ABC. Logga in med Bank ID. Du behöver vara förtroendevald hos oss för att komma åt sidan.

Beställ utskrivet exemplar

Du som är förtroendevald hos oss kan också beställa materialet från kansliet. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Lönearbetets 3 steg - så funkar det!

Det partsgemensamma arbetet i löneprocessen sker mellan ATO och arbetsgivare och som förtroendevald har du oftast en roll i det arbetet.

Löneprocessen kan delas upp i tre delar: förberedelse, genomförande och avstämning. Det är oftast bara genomförandedelen som medlemmen känner till, trots att de andra delarna brukar vara betydligt mer tidskrävande.

 

Digitala utbildningar

Du behöver vara förtroendevald och logga in med BankID för att kunna se utbildningarna. 

 

Stöd och råd kopplat till covid-19

Samlad information med stöd och råd kopplat till pågående pandemi. Här hittar du bland annat information från Partsrådet och TCO.

 

Grundläggande kunskap i hur föreningar fungerar

Ny i föreningen? Via Sensus nya utbildningssajt kan du få grundläggande kunskap i hur föreningar fungerar: från verksamhetsplan och stadgar till hur styrelse, förtroendevalda, årsmöten, revisorer och valberedning hänger ihop. Vad är en förening? Vad gör en förening? Hur fungerar en förening? Läs mer här

 

Medlemsutbildningspaket i 9 delar

Medlemsutbildningen är en powerpointserie på 9 delar som syftar till att ge medlemmar och förtroendevalda grundläggande kunskaper i exempelvis vad rollen som förtroendevald innebär, samverkan, anställningsvillkor, arbetsmiljö och värvning. Läs mer och hämta hem utbildningen

 

Här hittar du också

De flesta av dessa sidor är exklusiva för dig som förtroendevald. Du loggar in med BankID.

 

Nyfiken på ett förtroendeuppdrag?

Vi har många olika förtroendeuppdrag i Försvarsförbundet. Här kan du läsa mer om våra olika förtroendeuppdrag. Kontakta din förening eller ett platsombud på din arbetsplats för att få veta mer. Kontaktuppgifter till de olika föreningarna hittar du här.