Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendevald

S om förtroendevald arbetar du för medlemmarna och representerar dem gentemot arbetsgivaren. Här är sidor för dig.

Sommarhälsning från förbundsordförande Håkan Sparr: "Tack för den arbetsinsats du gör för förbundet"

Först och främst vill jag ge dig ett jättetack för den arbetsinsats du gör för förbundet! Det har ju hänt en hel del sedan vi sist hördes av. Pandemi, krig i Europa och Sveriges ansökan till Nato. Det var de stora händelserna. Vad händer då i vårt förbunds närområde?... | Läs förbundsordförandens sommarhälsning till dig som är förtroendevald.

Medlemsregistret - RMS

Samtliga i föreningens styrelse kan ha tillgång till medlemsregistret, RMS där ni administrerar föreningens medlemmar. En förutsättning är att ledamoten har genomfört TCO:s e-utbildning i GDPR. När diplomet är inskickat till kansliet på medlem(at)forsvarsforbundet.se får ledamoten behörigheten. Läs mer om RMS.

Utbildning om att vara ny i en förening 

På Sensus utbildningssajt får du en digital grundläggande introduktion till hur det är att vara aktiv i en förening. Allt från verksamhetsplan och stadgar till hur styrelse, förtroendevalda, årsmöten, revisorer och valberedning hänger ihop. Läs mer om utbildningen

Årets kurser för förtroendevalda

20–22 september 2022 | Lag och Avtal

Du får hjälp att använda de arbetsrättsliga lagarna och avtalen. Vi utgår från olika situationer - från anställningstillfället till anställningens upphörande. Kursen utgår från att ni arbetar med frågeställningar utifrån lagar och avtal. Du bör ha gått förbundets grundkurs. Anmälan senast den 22 augusti.

19–20 oktober 2022 | Grundkurs

En bra grund för att komma i gång med ditt fackliga uppdrag. Du får en översiktlig inblick i villkoren och grundläggande information om lag och avtal, som vi hoppas ska ge såväl inspiration och intresse för fackligt arbete som ett utökat kontaktnät. Vi arbetar mycket i grupper och med diskussioner för att få fördjupat lärande och erfarenhet. Anmälan senast den 3 oktober. 

15–17 november 2022 | Samverkan och förhandling

Vill du fördjupa dina kunskaper och få praktisk träning i samverkan och förhandling? Kursen innehåller argumentation, kommunikation och olika aspekter av förhandling, varvat med praktisk träning. Anmälan senast den 14 oktober.

Läs mer och intresseanmäl dig till kurserna här (logga in med BankID)

Hjälpa medlemmar i andra förbund

Vad gäller när det kommer till att förhandla och hjälpa medlemmar i andra fackförbund än Försvarsförbundet? Läs mer här (logga in med BankID)

Fackligt ABC - din fackliga uppslagsbok

FackligtABC_2021_300px.png

Fackligt ABC är vår fackliga uppslagsbok som ska fungera som ett stöd i ditt fackliga uppdrag.

Ladda ner Fackligt ABC

Ladda ner ditt exemplar av Fackligt ABC. Logga in med Bank ID. Du behöver vara förtroendevald hos oss för att komma åt sidan.

Beställ utskrivet exemplar

Du som är förtroendevald hos oss kan också beställa materialet från kansliet. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Lönearbetets 3 steg

Det partsgemensamma arbetet i löneprocessen sker mellan ATO och arbetsgivare och som förtroendevald har du oftast en roll i det arbetet.

Löneprocessen kan delas upp i tre delar: förberedelse, genomförande och avstämning. Det är oftast bara genomförandedelen som medlemmen känner till, trots att de andra delarna brukar vara betydligt mer tidskrävande.

Digitala utbildningar

Du behöver vara förtroendevald och logga in med BankID för att kunna se utbildningarna. 

Nyfiken på ett förtroendeuppdrag?

Vi har många olika förtroendeuppdrag i Försvarsförbundet. Här kan du läsa mer om våra olika förtroendeuppdrag. Kontakta din förening eller ett platsombud på din arbetsplats för att få veta mer. Kontaktuppgifter till de olika föreningarna hittar du här.