Hoppa till huvudinnehåll

FAQ pensionsförhandlingar

Vad betyder det nya pensionsavtalet för mig?

Sedan den 1 januari i år gäller det nya pensionsavtalet, PA16, för dig. Det nya avtalet innebär olika saker beroende på när du är född.

Är född 1987 eller tidigare

Reglerna i det gamla pensionsavtalet PA03 har förts över till det nya avtalet PA16. Det innebär att du omfattas av samma regler för tjänstepension som tidigare. Din tjänstepension påverkas med andra ord inte alls av ändringarna som blir en följd av det nya avtalet.

Är född 1988 eller senare

Från och med januari 2016 omfattas du av pensionsbestämmelserna i PA16 Avdelning I. PA16 ger bland annat rätt till en löpande pensionspremie som uppgår till 4,5 procent av lönen. Om du har en lön som i år överstiger 37 000 kronor per månad är pensionspremien 30 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns. Vill du själv kolla upp detta senare kallas gränsen ”7,5 inkomstbasbelopp” och ändras varje år.

Det nya pensionsavtalet innehåller dessutom en ny pensionsdel, kallad Ålderspension flex, som ger ytterligare 1,5 procent av den utbetalda lönen i pensionsinbetalning. Ålderspension flex har ingen inkomstgräns utan procentsatsen 1,5 procent gäller för hela lönen.

Delpensionsavtalet

Om du är född 1987 eller tidigare

För dig fortsätter Delpensionsavtalet att gälla.

Om du är född 1988 eller senare

Du omfattas av reglerna om ’Ålderspension flex’ som innebär att en extra pensionspremie om 1,5 procent avsätts. Den extra avsättningen kan du använda till att gå ner i arbetstid i slutet av ditt yrkesliv eller till att få en högre tjänstepension.

Vad är er uppfattning om avtalet?

Pensionsavtalet som vi har skrivit på är ett av de bästa avtalen på svensk arbetsmarknad. Det ger medlemmarna födda -88 och senare en extra pensionsinsättning på 1,5 procent. Vi har också fått igenom en av våra viktiga frågor kring hur pensionen ska betalas in. Pensionen betalas nu in under hela anställningstiden, även när man är sjuk och föräldraledig. Det har stor betydelse för den framtida pensionen. De här vinsterna, och andra förbättringar, gör att avtalet vi landade är många gånger bättre än Arbetsgivarverkets utgångsbud.

Pensionsavtalet har tagit tid att få till. Förhandlingarna har pågått i över två år och de senaste månaderna har vi tagit hjälp av medling för att försöka nå hela vägen fram. Vi ville bland annat skapa förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsliv, eftersom det i framtiden kommer krävas att fler ska arbeta längre. Då behöver det finnas lösningar för att våra medlemmar ska orka göra det. Tyvärr delades inte vår oro för framtiden av vår motpart, Arbetsgivarverket och därför lyckades vi inte förhandla fram en lösning.
Vi har ett ansvar mot sina medlemmar att driva varje förhandling så långt vi kan. Det har vi gjort, och det är vi stolta över. Vi kommer fortsätta driva de frågor där vi inte nådde igenom på andra sätt.

Varför gick ni inte ut i strejk?

Vi bedömde att vi inte skulle ha vunnit mer genom en konflikt bland annat eftersom Arbetsgivarverket över huvud taget inte delar vår oro och problembild för framtiden. När två parter inte delar en problembeskrivning är det svårt att nå resultat.