Förbundskansli   Förbundsstyrelse   Föreningar   Medlemstidningen 

Tillbaka

 

Föreningar

Försvarsförbundets föreningar finns nära din arbetsplats och det är genom föreningens arbete som du har verkligt inflytande på din arbetsplats.

Behöver du facklig hjälp eller rådgivning?
Då ska du i första hand ta kontakt med den förening du tillhör och som finns på din arbetsplats, myndighet eller ort. Det är i det lokala fackliga arbetet med dess företrädare som kunskaperna och erfarenheterna om arbetssituationen på just din arbetsplats finns.

Kontakta föreningarna
Nedan finner du Försvarsförbundets föreningar sorterade på ort och i alfabetisk ordning.

Sverigetäckande föreningar

Fortifikationsverket (förening 105)
Kontakta föreningen
Ordförande: Lena Hansen
Telefonnummer: 010-444 42 39

FMV- FSV (förening 310)
Kontakta föreningen
Ordförande: vakant
Vice ordförande: Magnus Andersson
Telefonnummer: 0500-46 56 09

FMV - T & E (förening 320)
Kontakta föreningen
Ordförande: Lars Emilsson
Telefonnummer: 0505-45 58 91
Valberedningens ordförande: Bengt-Erik Johansson

FMV - A & L, M & I, SPL, Gripen, MgU, Internrevision, Staber (förening 330)
Kontakta föreningen
Ordförande: Christer Bringemark
Telefonnummer: 08-782 58 93

FRA (förening 410)
Kontakta föreningen
Ordförande: Inger Nordin
Telefonnummer: 08-471 46 00

Försvarsmakten - OpLedTekBat (förening 101)
Kontakta föreningen
Ordförande: Clarence Arnstedt
Telefonnummer: 013-28 45 44

Försvarsmakten - FMTM (förening 150)
Kontakta föreningen
Ordförande: Martin Sparr
Telefonnummer: 019-3 935 00

Rekryteringsmyndigheten (förening 129)
Kontakta föreningen
Ordförande: Jesper Nyberg
Telefonnummer: 070-209 75 08

B

Berga (förening 55)
Kontakta föreningen
Sammankallande: Björn Engren
Telefonnummer: 010-823 83 92

Boden (förening 99)
Kontakta föreningen
Ordförande: Marie Nilsson Lundberg
Telefonnummer: 0921-34 87 81

E

Eksjö (förening 20)
Kontakta föreningen
Ordförande: Carola Blomdahl
Telefonnummer: 0381-186 00

Enköping (förening 10)
Kontakta föreningen
Ordförande: Inge Bäcklin
Telefonnummer: 0171-15 73 83

Eskilstuna (förening 105)
Kontakta föreningen
Ordförande: Lena Hansen
Telefonnummer: 010-444 42 39

H

Halmstad (förening 21)
Kontakta föreningen
Ordförande: Senadin Sela
Telefonnummer: 070-749 55 50

K

Karlskrona (förening 50)
Kontakta föreningen
Ordförande: Peter Stolpestad
Telefonnummer: 0455-858 30

Karlskrona (förening 51)
Kontakta föreningen
Ordförande: Jan Berthilson
Telefonnummer: 0455-866 71

Karlstad (förening 129)
Kontakta föreningen
Ordförande: Jesper Nyberg
Telefonnummer: 070-209 75 08

Kungsängen (förening 2)
Kontakta föreningen
Ordförande: Madeleine Daleo
Telefonnummer: 070-894 26 54

L

Linköping (förening 84)
Kontakta föreningen
Ordförande: Urban Ström
Telefonnummer: 013-28 38 69

Luleå (förening 106)
Kontakta föreningen
Ordförande: Karina Jönsson
Telefonnummer: 0920-23 40 67

R

Ronneby (förening 86)
Kontakta föreningen
Ordförande: Peter Bohnsack
Telefonnummer: 0457-47 17 22

S

Stockholm -Karlberg (förening 5)
Kontakta föreningen
Ordförande: Marie-Louise Svensson
Telefonnummer:08-514 397 69

Skövde (förening 8)
Kontakta föreningen
Ordförande: Bengt Lindlöf
Telefonnummer: 0500-46 54 74

Stockholm (förening 114)
Kontakta föreningen
Ordförande: Pia Almström
Telefonnummer: 08-788 84 07
Vice ordförande: Katarina Kruse
Telefonnummer: 08-788 85 68

Såtenäs (förening 76)
Kontakta föreningen
Ordförande: Per Gunnarsson
Telefonnummer: 0510-47 77 08


Saknar du en kontaktuppgift?
Kontakta i första hand föreningen det gäller, eller kontakta förbundskansliet:
info@forsvarsforbundet.se eller tfn 08-402 40 00

Upp

 

 

© 2015 Försvarsförbundet