Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig

Försvarsförbundet - TCO-förbundet nära dig
Notiser

Information gällande Org Ny
Org Ny börjar gälla första januari 2016 men bemannings-arbetet ska påbörjas redan under hösten 2015.
Läs mer >>

Sommartider på kansliet
Under sommaren, vecka 28-32 har förbundskansliet begränsad bemanning (veckorna 29-32 är växeln stängd)
Läs mer >>

Arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud?
- Delta i framtidens arbetsmiljöutbildning
Partsrådet erbjuder nu arbetsmiljöutbildningar som möter såväl dagens som framtidens behov på myndigheterna.
Läs mer >>

SEB marknads-anpassar sitt bolåne-erbjudande
Det tidigare erbjudandet från SEB justeras.
Läs mer >>

Kurser i arbetsmiljö hos Sensus
En av grunderna för ett hållbart liv och arbetsliv är en en bra arbetsmiljö. Utbilda dig hos Sensus, bland annat i arbetsmiljö.
Läs mer >>

union_to_union
LO-TCO Biståndsnämnd blir Union to Union
Läs mer >>

 

 

 


håkan sparr. foto sören andersson
Förbundsordförande Håkan Sparr tackar för förtroendet i Om Försvarsförbundets ledare. Foto: Sören Andersson

2015-06-29
Ledaren: Tack så mycket för förtroendet!
"Nu har vi haft vår kongress och jag fick nytt förtroende att verka som förbundsordförande fram till 2019.
Tack så mycket för förtroendet! Jag ser med tillförsikt fram emot den kommande fyraårsperioden.
"

Läs förbundsordförande Håkan Sparrs ledare i förbundstidningen här >>

2015-06-29
Vi lämnar de statliga pensionsförhandlingarna

Det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* har beslutat att lämna tjänstepensions-förhandlingarna med Arbetsgivarverket. Vi står för långt ifrån varandra i viktiga frågor. Förhandlingarna kan återupptas i mitten av augusti om Arbetsgivarverket då har fått mandat att förhandla klart i de utestående frågorna.

Läs mer >>

2015-06-25
OFR/S, genom Försvarsförbundet, anmäler
Försvarsmakten till Nämnden mot Diskriminering

Försvarsmakten har inte gjort en löne-kartläggning på sju år, något som strider mot diskrimineringslagen. Enligt denna lag ska lönekartläggning genomföras var tredje år.
I dagarna skickade OFR/S, genom Försvarsförbundet, in en anmälan gällande Försvarsmaktens uteblivna lönekartläggning till Nämnden mot Diskriminering.

Läs mer >>

Fler nyheter >>

 
Just nu

medlem

profilprodukterannons

Business like a Swede

infonytt
Senaste Infonytt >>

Medlemmar får stora tidningsrabatter

finnupp
Sveriges största uppfinnartävling för unga>>

 

 

© 2015 Försvarsförbundet